Huishoudelijk Reglement

 

 1. Ons huishoudelijk reglement is bedoeld voor alle leden, cursusdeelnemers, bestuur en organisatie. Het dient door iedereen gerespecteerd te worden.

Cursuskosten en eventuele lidmaatschappen / contributie

 1. Alle voorkomende cursuskosten dienen vóór aanvang van de eerste cursus les te zijn voldaan. Dit kan contant of op het door ons aangegeven bankrekeningnummer (zie website)
 2. Cursuskosten worden niet terugbetaald.
 3. Lidmaatschap / contributies zijn jaar gebonden (1-1 t/m 31-12) Bij instromen na 01-07 dient men 50% van het jaarbedrag te betalen. De kosten worden bij inschrijving voldaan (contant of via bank)

Verzekering en aansprakelijkheid

 1. Jogie Dogs Hondenschool is niet aansprakelijkheid voor enige schade, ontstaan tijdens of vanwege de vereniging georganiseerde cursussen, bijeenkomsten of evenementen van welke aard dan ook. De vereniging is evenmin aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van de door vereniging verleende adviezen of door welke aard dan ook.
 1. Deelname aan cursussen en andere activiteiten geschiedt op eigen risico.
 2. Een WA verzekering is verplicht.
 3. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

U heeft het vast en zeker gehoord. Op 25 mei 2018 is de  Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden, een nieuwe EU-verordening die betrekking heeft op de verwerking van persoonsgegevens.

 1. Omdat u van ons een nieuwsbrief ontvangt beschikken wij over uw e-mailadres. Dit gebruiken wij enkel om deze nieuwsbrief te versturen en onderling mailverkeer. In het kader van de nieuwe privacywetgeving wijzen wij u op de mogelijkheid om u hiervan af te melden. U ontvangt deze nieuwsbrief dan niet meer. Indien u geen actie onderneemt, blijft u deze nieuwsbrief ontvangen op het door u opgegeven e-mailadres.
 2. Omdat u bij ons aan een cursus deelneemt of hebt deelgenomen beschikken wij over uw NAW andere gegevens. Deze worden echter niet langer bewaard of opgeslagen dan noodzakelijk voor de lopende cursussen.
 3. Foto’s: tijdens de lessen en andere activiteiten kan het zijn dat er foto’s/film gemaakt worden. Deze zullen door onze vereniging NIET op social media maar enkel en alleen op de website geplaatst worden.

Onderstaande punten hebben tot doel het ordelijk laten verlopen van onze cursussen.

 1. Honden, ongeacht ras, kruising of herkomst, met een minimum leeftijd vanaf +/- 8 weken, mits voor die leeftijd voldoende geënt en gechipt, worden toegelaten tot onze cursussen.
 2. Honden die deelnemen aan cursussen en/of activiteiten van de vereniging dienen voldoende geënt te zijn. De eigenaren kunnen verplicht worden de entingbewijzen te overleggen. Honden die ziekte verschijnselen vertonen (bijv. Kennelhoest) dienen zich tijdens het verloop van de ziekte te onthouden van de lessen en activiteiten. Tevens dient u de vereniging op de hoogte stellen.
 3. Als een teef loops wordt gedurende de cursus, dient u dit aan de instructeur te melden. Deze bepaald of de hond gedurende de loopsheid kan deelnemen aan de cursus.
 4. De organisatie behoudt zich het recht voor, op gegronde redenen, honden/personen de toegang tot de cursus of andere activiteiten te weigeren.
 5. Deelnemen aan lessen is alleen toegestaan aan honden die voor een cursus zijn ingeschreven. Andere honden van dezelfde eigenaar mogen wel aan andere activiteiten of wedstrijden meedoen.
 6. Voorwaarde voor deelname aan examens is dat de cursist met zijn hond minimaal de helft van de lessen van de lopende cursus aanwezig was. Over alle uitzonderingen beslist de cursusleiding
 7. Tijdens de les dient elke cursist zich te houden aan de instructies en aanwijzingen van de instructeur.
 8. Voorkom agressie tussen honden onderling. Laat honden niet met elkaar spelen, ook niet kort voor aanvang van de training.
 9. Ruw optreden of agressie tegen uw hond (slaan, schoppen e.d.) is niet toegestaan. Dit leidt tot schorsing of royement.
 10. U dient een enkelvoudige riem (120-150 cm) en gewoon halsband te gebruiken tijdens de training. Alle andere riemen, halsbanden en hulpmiddelen zijn verboden en mogen alleen maar in overleg met de instructeur gebruikt worden.
 11. Roken en gebruik van mobiele telefoon tijden de lessen is verboden (uitzonderingen voor de telefoon gaan in overleg).

Trainingsaccommodatie

 1. Zowel op ons terrein als in de directe omgeving hiervan geldt een opruimplicht. Tijdens de trainingen en activiteiten zijn altijd opruimmiddelen beschikbaar. Desalniettemin verzoeken wij u zelf een hondenpoepzakje of iets gelijkwaardigs mee te brengen.
 2. Laat reuen niet overal tegenaan plassen.

Tot slot

 1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van Jogie Dogs Hondenschool

Vastgesteld op 12-09-2016

Het Bestuur

Jogie Dogs Hondenschool

Update – 13-05-2024